Info o predavaču

Ivan Jurilj

Ravnatelj ureda za Europske integracije Vlade Županije Zapadnohercegovačke

Stručnjak je za procese lokalnog i regionalnog gospodarskog razvoja i europske integracije, fondove i programe Europske Unije. 12 godina je vodio REDAH -najuspješniju regionalnu razvojnu agenciju u BiH. Sudjelovao je u izradi i provedbi niza razvojnih projekata, studija i strategija od značaja za lokalni i regionalni gospodarski razvoj Hercegovine kao i za razvoj turizma, ruralni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva te promociju Hercegovine kao turističke i gospodarske regije.

TEMA: EU FONDOVI U FUNKCIJI STRATEŠKOG PRISTUPA TURIZMU U HERCEGOVINI

Uspostavljanjem redovite zračne linije i povezivanjem Mostara i Hercegovine sa europskim središtima otvara se nova perspektiva za Hercegovinu. Međutim, to u isto vrijeme zahtjeva i strateški pristup razvoju turizma kako bi se moglo upravljati procesima i usmjeriti Hercegovinu prema vrhunskoj i prepoznatljivoj turističkoj destinaciji koja će biti utemeljena na načelima održivog razvoja. U tom smislu je potrebno diversificirati turističku ponudu i razviti nove turističke sadržaje koji će biti utemeljeni na prepoznatljivim lokalnim i regionalnim klasterima.
Hercegovina kao turistička regija se u tom smislu treba organizirati na način da pojedina područja razvijaju prepoznatljiv turistički sadržaj koji će zajednički stvoriti snažnu, prepoznatljivu i privlačnu turističku destinaciju. Mogu se razvijati prepoznatljive destinacije za kulturni turizam, outdoor turizam, vjerski i vinski turizam, ljetni i zimski turizam, a koji će uključivati specijalizaciju i lokalno brendiranje.
Kakao bi se ove aktivnosti realizirale mogu se koristiti već postojeći fondovi EU dostupni BiH kao što su programi prekogranične suradnje, programi zajednice, te bilateralni programi suradnje između BiH i drugih zemalja, a svakako i iz vlastitih proračuna županija i općina, te viših razina vlasti.

Link na INTERVJU

Kontakt info

Telefon : +387 39 703 100
Email: info@eui-zzh.ba
Web: www.eui-zzh.ba