Dr.sc. Damir Krešić

Ravnatelj Instituta za turizam iz Zagreba

Info o predavaču

Područja znanstvenog i stručnog interesa, kojima se tijekom svoga dosadašnjeg rada na Institutu bavio, uključuju destinacijski menadžment i marketing, strateško planiranje u turizmu, konkurentnost turističke destinacije, održivi razvoj turizma te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT-a) u turizmu.  Ima veliko iskustvo na izradi dugoročnih strateških i planskih dokumenata s područja turizma, a u posljednjih deset godina sudjelovao je na većem broju razvojnih projekata s područja turizma. Uspješno je surađivao s brojnim dionicima turističkog razvoja kako iz javnog tako i iz privatnog sektora te je dobro upoznao sve segmente turističkog gospodarstva. Autor je većeg broja znanstvenih i stručnih radova s područja turizma.

TEMA: Uvidi u ponašanja turista sa ključnih i potencijalnih tržišta za incoming turizam u Bosni i Hercegovini

Temeljeći se na opsežnom istraživanju sekundarnih izvora podataka, cilj izlaganja je pružiti uvid u ponašanje turista s ključnih i potencijalnih incoming turističkih tržišta za Bosnu i Hercegovinu. Objasnit će se proces donošenja odluke o putovanju i izboru destinacije te što na njega utječe. Preporuke za jačanje marketinških aktivnosti, u javnom i privatnom sektoru proizlaze iz analize obilježja putovanja svakog ključnog tržišta. Aktivnosti razvoja proizvoda/usluga trebaju uzeti u obzir važnost različitih destinacijskih atributa, s ciljem kreiranja/pružanja raznovrsne ponude i autentičnog iskustva. Većina turista na odabranim ključnim tržištima naglašava prirodne ljepote i kvalitetu smještaja kao najvažnije čimbenike u odabiru destinacije i povratku u destinaciju.

Faktori koji dodatno utječu na izbor destinacije su ekološki prihvatljive prakse, ponuda zdravstvenih usluga, mogućnosti za shopping, kulturni i zabavni događaji te gastronomija, osobito u okviru city-break proizvoda. Promotivne aktivnosti i alati trebaju biti usmjereni na internetske izvore. Društveni mediji postaju sve važniji za turiste pa bi tako i javni sektor i svi ponuđači proizvoda i usluga u turizmu trebali svoje informacije prilagoditi načinu prikaza i obilježjima informacija na društvenim medijima. S druge strane, prepoznata je i velika heterogenost u preferencijama turista s obzirom na organizaciju putovanja. Dok jedni preferiraju samostalnu organizaciju, drugi se u većoj mjeri oslanjaju na usluge agencija. Stoga, da bismo bili uspješni u privlačenju novih turista, ponudu treba prilagoditi svim specifičnostima određenog tržišta.

Studija je izrađena u okviru projekta MarketMakers kojeg podržava Vlada Švicarske.

 

LINK NA INTERVJU

Potpuni intervju možete pročitati na LINKU

Kontakt info

Telefon: +385 1 3909 666
Email: info@iztzg.hr
Web: www.iztzg.hr